Koolist

Dokumendid


Leisi Kooli arengukava (2023-2028) Kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse määrusega nr 2-2/11 20. juunil 2023. a.

Leisi Kooli kodukord

Leisi Kooli põhimäärus

Leisi Kooli õpilasesinduse põhimäärus

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

Leisi Kooli tasuliste teenuste hinnakiri

Leisi Kooli sisehindamise läbiviimise kord 
    Lisa 1 - hindamiskriteeriumid
    Lisa 2 - mõõdikud ja arengusihid
    Lisa 3 - juhend andmete kogumiseks

Leisi Kooli tasuliste teenuste hinnakiri

Leisi Kooli sisehindamise läbiviimise kord 
    Lisa 1 - hindamiskriteeriumid
    Lisa 2 - mõõdikud ja arengusihid
    Lisa 3 - juhend andmete kogumiseks