Lapsevanemale

Kodukord

Lasteaed on lapse teine kodu. Hea koostöö õpetajate ja lapsevanemate vahel on eelduseks, et laps tunneb ennast lasteaias turvaliselt, on rõõmus, mis omakorda soodustab lapse arengut.
Igal rühmal on oma päevakava, mis on koostatud laste ealisi- ja arenguvajadusi arvestades. Rühma päevakavaga saate tutvuda rühma infostendil.
Lasteaia kodukorraga on võimalik tutvuda järgmisel lingil:

Leisi Kooli lasteaia kodukord

Lasteaeda vastuvõtt

Täiendavat infot lasteaiakoha taotlemise kohta saab vaadata Saaremaa Valla kodulehelt https://www.saaremaavald.ee/lasteaiakoha-taotleminelink opens on new page

Lasteaedadesse vastuvõtu avaldusi on võimalik täita Saaremaa valla haridusteenuste haldamise süsteemis aadressil: https://arno.saaremaavald.eelink opens on new page

Täiendav info: tel 452 5066 Maarja Pildre,
E-post: maarja.pildre@saaremaavald.ee
Aadress: Tallinna 10, Kuressaare, 93819

1. klassidesse vastuvõtu avaldusi on võimalik täita Saaremaa valla hariduse registris aadressil:

https://haridus.saaremaavald.eelink opens on new page

Lapsevanema osalustasu ja toiduraha

Osalustasu ühe lapse kohta on 2% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast

Lapse toitlustamisega seotud kulud kannab lapsevanem. Lasteaedades, kus enne Saaremaa valla moodustumist laienesid soodustused toidukulu tasumisel, katab Saaremaa vald osaliselt toidukulu päevamaksumuse. Leisi Kooli lasteaias on valla poolt kaetav toidukulu 0.52 eurot päevas .

Osalustasu ja toiduraha kohta saab pikemalt lugeda Riigi Teatajastlink opens on new page.

Info osalustasust vabastamise ning toiduraha soodustuste kohta on leitav Saaremaa Valla kodulehelt https://www.saaremaavald.ee/lasteaia-toetuslink opens on new page

Dokumendid

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekavalink opens on new page

Leisi Kooli arengukavalink opens on new page

Pärsama Lasteaia õppekava

Infosüsteem ELIIS

Kasutades ELIISIlink opens on new page on lapsevanemal mugav kaasa rääkida rühma tegemistes, olla kursis oma lapse ning lasteaia tegemistega, vaadata pilte toimunud sündmustest ja olla otsekontaktis õpetajatega.

Avaldatud 20.09.2022. Viimati muudetud 31.01.2024.