Osalustasu ja toiduraha

Osalustasu ühe lapse kohta on 2% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast

Lapse toitlustamisega seotud kulud kannab lapsevanem. Lasteaedades, kus enne Saaremaa valla moodustumist laienesid soodustused toidukulu tasumisel, katab Saaremaa vald osaliselt toidukulu päevamaksumuse. Pärsama Lasteaias on valla poolt kaetav toidukulu 0.52 eurot päevas .

Osalustasu ja toiduraha kohta saab pikemalt lugeda Riigi Teatajastlink opens on new page

Info osalustasust vabastamise ning toiduraha soodustuste kohta on leitav Saaremaa Valla kodulehelt https://www.saaremaavald.ee/lasteaia-toetuslink opens on new page

Avaldatud 11.12.2023. Viimati muudetud 11.12.2023.