Õpilasesindus

Õpilasesindus on mitteformaalne kodanikualgatusel põhinev ühendus koolis, mis annab teotahtelistele ja motiveeritud õpilastele õiguse esindada ja kaitsta õpilaskonda nii koolis kui ka kooliväliselt, olla kaasatud koolielus ja vedada eest projekte või uuendusi.

Õpilasesinduse põhieesmärgiks on esindada koolis õpilaste huve, selgitada probleeme ning olla peamiseks vahelüliks õpilase ja teiste kooli huvigruppide (juhtkond, õpetajad, lapsevanemad jt) vahel. 

Õpilasesindus esindab õpilaste arvamusi ning püüab koolielu omanäolisemaks ja elavamaks muuta. Samuti osaleb õpilasesindus töörühmades ning kogub ja annab juhtkonnale tagasisidet koolielu kohta. Õpilasesindus on oluliseks partneriks ka õpetajatele ja kooli juhtkonnale, et koolielu üheskoos veel paremaks muuta.

Kui sul on huvi osaleda õpilasesinduse tegevuses, siis pea meeles:

  • Õpilasesindusega saavad üldjuhul liituda kõik, kes selleks soovi avaldavad, olenemata sellest, millised on nende ideed või vaated: kõik on teretulnud!
  • Õpilasesinduse töös osalemiseks on vaja anda oma osalemissoov õpilasesinduse juhatusele või huvijuhile, kes annab juhised liitumiseks.
  • Teavita oma klassi ja ka õpetajat õpilasesinduses osalemisest, sest just sina võid olla oma klassi õpilaste, õpilasesinduse ja juhtkonna vaheline oluline lüli.

 

Avaldatud 03.08.2022. Viimati muudetud 23.09.2022.