Koolist

Põhiväärtused


KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED

AUSUS - olla aus enda ja teiste suhtes. Ausus eelkõige iseenda vastu annab julguse tunnistada enda tehtud vigu ja võimaluse kiiresti tekkinud olukordi muuta.

VASTUTUS - on võime ja oskus arvestada oma tegevuse tagajärgedega. Iga inimene vastutab kõigepealt iseenda eest.

KOHUSETUNNE - ehk meelekindlus endale võetud ülesandeid hästi täita. Kohusetundlikul inimesel on hea enesedistsipliin.

TÖÖKUS - viib sihile ja tagab eesmärkide täitmise. Töökus ei loo üksnes vahendeid eluks, vaid loob elule väärtuse.

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED

AUSUS - olla aus enda ja teiste suhtes. Ausus eelkõige iseenda vastu annab julguse tunnistada enda tehtud vigu ja võimaluse kiiresti tekkinud olukordi muuta.

VASTUTUS - on võime ja oskus arvestada oma tegevuse tagajärgedega. Iga inimene vastutab kõigepealt iseenda eest.

KOHUSETUNNE - ehk meelekindlus endale võetud ülesandeid hästi täita. Kohusetundlikul inimesel on hea enesedistsipliin.

TÖÖKUS - viib sihile ja tagab eesmärkide täitmise. Töökus ei loo üksnes vahendeid eluks, vaid loob elule väärtuse.