Koolipere

Hoolekogu


Leisi Kooli hoolekogu koosseis:

Kadri Kanemägi - lapsevanemate esindaja;
Kristi Orgmets – lapsevanemate esindaja;
Kerli Leidas – lapsevanemate esindaja;
Hanna Reinol – lapsevanemate esindaja;
Marys Kallas – lapsevanemate esindaja;
Eneli Humal – lapsevanemate esindaja;
Evely King – lapsevanemate esindaja;
Teele Kull – lapsevanemate esindaja;
Pavel Kadõkov – lapsevanemate esindaja;
Liisa Maripuu – Piilupardi rühma lapsevanemate esindaja;
Rando Vink – Sipsiku rühma lapsevanemate esindaja;
Karmen Nõmm – Naksitrallide rühma lapsevanemate esindaja;
Liina Tabri – Lotte rühma lapsevanemate esindaja;
Pille Vatsfeldt – õpetajate esindaja põhikoolis;
Maris Puussepp – õpetajate esindaja alushariduses;
Liisa Võsu – õpilasesinduse esindaja;
Meelis Kaubi - kooli pidaja esindaja.

Alus: Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 17.10.2023 nr 2-3/1228; Leisi Kooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine

 

Leisi Kooli hoolekogu protokollid:

Protokoll nr 1; 24.10.2022
Protokoll nr 2; 29.11.2022
Protokoll nr 3; 16.03.202
3
Protokoll nr 4; 01.05.2023
Protokoll nr 1-5/1; 31.10.2023

Leisi Kooli hoolekogu koosseis:

Kadri Kanemägi - lapsevanemate esindaja;
Kristi Orgmets – lapsevanemate esindaja;
Kerli Leidas – lapsevanemate esindaja;
Hanna Reinol – lapsevanemate esindaja;
Marys Kallas – lapsevanemate esindaja;
Eneli Humal – lapsevanemate esindaja;
Evely King – lapsevanemate esindaja;
Teele Kull – lapsevanemate esindaja;
Pavel Kadõkov – lapsevanemate esindaja;
Liisa Maripuu – Piilupardi rühma lapsevanemate esindaja;
Rando Vink – Sipsiku rühma lapsevanemate esindaja;
Karmen Nõmm – Naksitrallide rühma lapsevanemate esindaja;
Liina Tabri – Lotte rühma lapsevanemate esindaja;
Pille Vatsfeldt – õpetajate esindaja põhikoolis;
Maris Puussepp – õpetajate esindaja alushariduses;
Liisa Võsu – õpilasesinduse esindaja;
Meelis Kaubi - kooli pidaja esindaja.