Leisi Kool

Mõtteid õpetajate päevast

Autor Iris Kütt:

5. oktoobril tähistati Leisi koolis õpetajate päeva.

Algas päev aktusega aulas. Kõigepealt oli sõna direktoril. Seejärel oli järg 1. - 9. klassi õpilaste käes, kes esitasid enda koostatud väikese kontserdi. Kontserdil sai näha ja kuulda nii näitlemist, laulmist kui ka luuletuste esitamist. Pärast kontserti anti õpetajate rollid üheks päevaks 9. klassi õpilaste kätte. Õpilastel toimus uute õpetajatega 3 tundi. Õpetajate päev lõpetati aulas peale viimast tundi kokkuvõttega, mis algas tavaõpetajate ühisesinemisega. Pärast esinemist muljetasid üheksandikud oma päevast õpetajana ning tulevikuplaanidest. Üldiselt jäid üheksandikud oma päeva ja õpetaja ametiga rahule, nad kinnitasid, et päev vastas nende ootustele ning andsid siis rollid tagasi tavaõpetajatele.

8. klassis toimunust:

8. klass sai kogeda uute õpetajatega ajaloo, inglise keele ja eesti keele tundi. Ajaloo tunnis vaatasime filmi ja õpetajate roll oli meil silma peal hoidmine.

Inglise keele tunnis tegime harjutusi. Kuna me teeme ka muidu inglise keele tunnis harjutusi, erines tund uue õpetajaga vaid selle poolest, et olek oli vabam. Vahepeal läks olek veidi liiga vabaks, kuid enamjaolt oli tund rahulik ja töökas. Ka eesti keele tund oli väga töökas. Eesti keele tund uue õpetajaga ei erinenud peaaegu üldse tunnist tavaõpetajaga. Kuigi tunnid uute õpetajatega olid päris sarnased tavatundidega, on õpetajate päeva ikka tarvis. Seda on vaja selleks, et õpetajad saaks ühe päeva puhata, koolis lihtsalt olemist nautida ja end erilisena tunda. Ka 9.klassi jaoks on kindlasti seda päeva vaja, kuna see annab neile hea ettekujutuse õpetaja tööst ja aitab neil tulevikus otsuseid paremini teha.

9. klass toimunust

Minu arust oli see päev väga huvitav ja teistsugune Ma õppisin väga palju uut teiste klasside kohta. Alguses oli ühe klassiga väga harjumatu olla, sest kuidagi harukordselt vaikne oli... Kuna see päev oli nii tore ja kõik said väga hästi oma rolliga hakkama, siis sooviksin, et neid päevi oleks tihedamine, kus me saame õpetajaid asendada.

................................................................................................................................................................

 Mulle väga meeldis õpetajate päev, sest kogu klass nägi väga palju vaeva selle korraldamisega ja see läks just nii nagu pidigi minema.

Ja see oli huvitav, et see aktuse pool oli palju teistsugusem, kui on varem olnud.

Mulle väga meeldis õpetajate esinemine.

................................................................................................................................................................

 Minu arust oli päris äge, kõik tunnid olid üsna kerged. Muusikas pidime natuke improviseerima, aga saime ka sellega hakkama. Tunde oleks võinud isegi rohkem olla.

................................................................................................................................................................

Minu arust oli see vahva, et kõik klassid esitasid midagi õpetajatele ja teistele õpilastele ning õpilased käitusid viisakalt.

................................................................................................................................................................

Kogemus oli hea, õpilased olid väga õpihimulised. Sain aru, et õpetaja amet sobiks mulle. Tundsin, et lapsed olid asjalikud.

..............................................................................................................................................................

Klassi käitumine (töökus, rahulikkus) sõltub eelkõige õpetajast ja sellest, kuidas ta tundi sisustab. Õpilased suudavad teha edukalt tööd, kui see tehakse neile meeldivaks. Poisid (need kes olid õpetaja rollis) oskavad olla kohusetundlikud, poisse ei tohi alahinnata.

................................................................................................................................................................

Energilised lapsed, lõbusad klassid, palju ideid. Lapsed kuulasid sõna ja olid vaikselt.

................................................................................................................................................................

 

Uus ja huvitav kogemus, alguses oli veits raske, aga pärast oli lihtsam.

................................................................................................................................................................

Lapsed on väga toredad, sõbralikud ja tavaliselt heatahtlikud. Õpetaja on tore olla ja lapsi õpetada on ennast arendav. Mulle meeldib lastega tegeleda, ma ei teadnudki seda varem.

................................................................................................................................................................

 Oli väga tore, aga samaska kurnav ning olin õhtuks väga väsinud. Tuli hästi välja ja peaaegu kõik inimesed said väga hästi hakkama. Samuti olid õpilased viisakad ja austasid õpetajat. Oli põnev päev, mis tegi koolielu huvitavaks, pani meid ennast proovile ja muutis meie arvamust õpetajaameti suhtes.

................................................................................................................................................................

 Mulle väga meeldis õpetajate päev, sest see erines tavalisest koolipäevast. Meie klass tegi palju tääd selle päeva jaoks ja koos kõik sujus. Pahandusi ei tekkinud, kõik said oma tööga hakkama.

................................................................................................................................................................

 Uus, huvitav kogemus oli. See töö on raskem, kui tundub. Mulle meeldis, aga oleks võinud olla igal paaril kindlad tunnid.

................................................................................................................................................................

Võinuks olla rohkem tunde, et saaks rohkem õpetaja olla, aga seegi oli tore. Mulle meeldis olla klassi ees õpetaja rollis. Mulle meeldis, et lapsed olid toredad ja tunnis ei olnud probleeme.

................................................................................................................................................................

4. klass oli väga tore. Kõik oli palju vabam kui tundus ja mul on hea meel, et õpetajad kogu aeg pealt ei vaadanud. Õpilastega on hea ausaid kokkuleppeid teha, et nad õpiksid, kuid samas saaksid selle eest aeg-ajalt puhata.

...............................................................................................................................................................

 

2021  Leisi Kool   globbers joomla templates