Leisi Kool

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

 

 Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a;
 4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
 5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;
 6) matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.

Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

  1) eesti keel (kirjalik) – 20. mai 2019. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–22. mai 2019. a;
 4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 28. mai 2019. a;
 5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 28.–29. mai 2019. a;
 6) matemaatika (kirjalik) – 30. mai 2019. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

 (2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

 (3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
 3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

 (4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

2019  Leisi Keskkool   globbers joomla templates