Leisi Keskkool

Lugupeetud lapsevanem!

Selle aasta oktoobris pidid kõik Saare maakonna üldhariduskoolid lisama koolis toimuvad huviringid Saaremaa valla huviharidusregistrisse, mis annab ülevaate KOV´i  tasutavate ja toimuvate huviringide kohta. Kool on lisanud registrisse huviringid ning õpilaste nimekirjad. Palun Teil kinnitada ja vajadusel täita andmed oma lapse osaluse kohta huviringis aadressil: https://haridus.saaremaavald.ee/huviharidus/

2019  Leisi Keskkool   globbers joomla templates